کشتی باربری عمومی

کشتی باربری عمومی (0)

لندینگ کرافت ها و بارج ها ستون باربری کشور هستند. شرکت آرام شناور کیان قشم با به روز رسانی طراحی این نوع شناورها برای بالا بردن بازده آن اقدام کرده و موفق به طراحی و تولید تناژ های مختلف لندینگ کرافت و بارج شده است.سیر تولید این کشتی های کاربردی تماما در داخل کارخانه ی این شرکت و بدون نیاز به مشارکت طرف خاجی انجام می پذیرد.