شناورهای مسافربری

شناورهای مسافربری (0)

این شرکت قادر به تولید انواع شناورهای مسافربری تندرو با بدنه ی آلومینیوم و فایبرگلاس حتی تا ظرفیت 500 نفر مسافر می باشد .

نوع بدنه این شناورها کاتاماران بوده که موجب افزایش پایداری  شناور شده است و ارتفاع زیاد عرشه آزاد از سطح آب راحتی و آسایش مسافران را حتی در شرایط جوی نامناسب امکان پذیر می کند .

امکان استفاده از تکنولوژی هارث نیز در تولید شناورهای مسافربری وجود دارد که سبب کاهش مقاومت موج سازی و کاهش بسیار زیاد مقاومت فرم بدنه شده در نتیجه سبب افزایش سه برابری سرعت و منجر به  نیاز به موتور با قدرت پایین تر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت به میزان 30 درصد می گردد .