شناورهای مسافربری

شناورهای مسافربری (27)

این شرکت قادر به تولید انواع شناورهای مسافربری تندرو با بدنه ی آلومینیوم و فایبرگلاس حتی تا ظرفیت 500 نفر مسافر می باشد .

نوع بدنه این شناورها کاتاماران بوده که موجب افزایش پایداری  شناور شده است و ارتفاع زیاد عرشه آزاد از سطح آب راحتی و آسایش مسافران را حتی در شرایط جوی نامناسب امکان پذیر می کند .

امکان استفاده از تکنولوژی هارث نیز در تولید شناورهای مسافربری وجود دارد که سبب کاهش مقاومت موج سازی و کاهش بسیار زیاد مقاومت فرم بدنه شده در نتیجه سبب افزایش سه برابری سرعت و منجر به  نیاز به موتور با قدرت پایین تر و در نتیجه کاهش مصرف سوخت به میزان 30 درصد می گردد .

11.5 M TOUR BOAT

24 M HIGH CLASS OFFICIAL BOAT

26 M HIGH CLASS OFFICIAL BOAT

شناور تفریحی (Yacht)

شناور تفریحی ( Yacht)

12m Business Boat

19m Special Craft

13.5m Business BoatB

15.8m Business Boat

17m Business Boat

17.5m Business Boat

18m Business BoatB

20m Business BoatB

23m Business Boat

25m Business BoatB

26m Business BoatB

28mBusiness BoatB

30m Business Boat

32m Business Boat

35m Business Boat

36m Business Boat

42m Business Boat

46m Business Boat

48m Business Boat

56m Business Boat

شناورهای مسافربری

58m Business Boat