شناورهای تندرو

شناورهای تندرو (0)

این شرکت قادر به تولید انواع شناورهای تندرو با کاربری های گشتی و غیره و با  سرعت های 25 نات الی 60 نات و بنا بر خواسته و نیاز مشتری سرعت های بالاتر از 60 نات نیز می باشد .