شناورهای تفریحی گردشگری

شناورهای تفریحی گردشگری (8)

قایق تفریحی حمیری 658

قایق تفریحی گاندو

قایق فایبرگلاس 10.5 متری

قایق تفریحی فایبرگلاس 8.5 متری آبادیس

رستوران شناور 40 نفره

سویت های شناور دو نفره و چهار نفره

استخر شناور

پانتون بوت سایمان